GDPR

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

Hem&Bygg AB behandlar personuppgifter utifrån de krav som ställs i den nya dataskyddsförordningen (GDPR). Här förklarar vi vilken data vi samlar in, hur vi använder den och lagringstid. Denna policy gäller fr.o.m 25 maj 2018.

Våra grundläggande riktlinjer kring personuppgiftshantering är:

  • Vi samlar inte in mer information än nödvändigt.
  • Vi använder informationen enbart till det vi specificerar.
  • Vi sparar inte uppgifterna längre än nödvändigt.

Personuppgiftsansvarig:
Hem&Bygg i Mariannelund AB
Lingströmsgatan 8
598 97 Mariannelund
Org.nr 556477-3116
Tel. 070-667 12 86 Rune Nilsson

Vi har ett personuppgiftsavtal med LRF-konsult AB, vår revisionsbyrå.

Som kund / leverantör eller hyresgäst till oss hanterar vi uppgifter för att kunna uppfylla avtalet med Er (laglig grund). Där behövs inget extra samtycke. Vi lagrar ingen känslig information utan bara den som är nödvändig för att kunna administrera, registrera, skicka/betala fakturor, skriva hyresavtal.

Följande uppgifter registreras eller kan komma att registreras: Namn, adress, telefonnummer, e-postadress, personnummer, organisationsnummer, momsreg.nr, plusgiro och bankgiro.

Som intresserad hyresgäst behöver vi behandla fler uppgifter om dig: ekonomi, anställning, kreditupplysning, referenspersoner du lämnat till oss, ev även förvaltare eller god man,

Uppgifter som vi samlat in för att godkänna dig som hyresgäst sparar vi inte.
(kreditupplysning, uppgifter från inkassobolag och myndigheter)

Lagringstid: Personuppgifterna kommer att behandlas så länge de är relevanta och aktuella eller för att fullgöra en rättslig skyldighet. Bokföringslagen kräver minst 7 år.
Hyresavtal måste sparas i minst 2 år efter hyrestidens slut. Detta görs i pappersform.

Säkerhet: Personuppgifterna behandlas i Visma Compact som uppdateras regelbundet,
antivirusprogram samt lösenord. Uppgifter i pappersform förvaras i låst dokumentskåp.

Du har rätt att begära ut eller rätta den information vi har lagrad om dig.

Hem&Bygg i Mariannelund AB
Rune Nilsson