.

              

Hyresledig lägenhet 1101 fr.o.m. 20210201. Pelletskampanj pågår. Bränslepellets jan. ut.  Stallpellets t.o.m. mars. Priserna avdraget i vår prislista.