Om oss

Britt-Marie och Rune Nilsson som driver Hem&Bygg AB.

Vi startade 1993. Då som järn och bygghandel. Nu mer är vår inriktningen främst på fastighetsförvaltning samt försäljning av SCANDBIOs bränslepellets. Vi har varit med från starten med försäljning av pellets. Vi fick vår första leverans med pellets hösten 1997 från fabriken i Forsnäs utanför Österbymo uppbyggd av Sydved. Denna övertogs senare av Såbi, efter namnbyte nu välkända NEOVA. All råvara torkas i samband med tillverkningen. Detta har vi förstått är nyckeln till en framgångsrik produkt. Sveriges Skorstensfejaremästares Riksförbund rekommenderar denna pellets med motiveringen att kvaliteten är ovanligt hög och jämn.

2014 gick Lantmännen Agroenergi och Neovapellets samman och bildade Sveriges största trädbränsleföretag. Från och med hösten 2017 heter företaget SCANDBIO.   Läs mer på www.scandbio.com